WELK HUIDTYPE HEB JE?

Zit je midden in een oerwoud van verschillende producten en brengen alle aanbevelingen voor specifieke huidtypes je door elkaar? Maak je maar geen zorgen, wij hebben een hulpmiddel ontwikkeld dat jou kan helpen, op weg naar je eigen, individuele huidverzorging: Onze huidconsultatie!

ONTDEK JE HUIDTYPE MET ONZE HUIDCONSULTATIE!

Schrijf je hier gratis in! Dankzij onze gespecialiseerde test, kom je in een paar minuten te weten welk huidtype en welke huidconditie je hebt. Omdat de bescherming van je gegevens voor ons belangrijk is, voeren wij de huidconsultatie in een gesloten omgeving uit. Je ontvangt je toegang per e-mail en dan kun je meteen beginnen!

 • Gratis huidadvies in een paar minuten
 • Slechts 6 vragen leiden je naar je huidtype
 • Kom meer te weten over jouw huidconditie
 • Krijg waardevolle informatie over je huid
 • Vind de juiste producten voor jouw huidtype
JE TOEGANG TOT ONZE HUIDCONSULTATIE:

Verklaring van toestemming (scroll!)
Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw hieronder beschreven persoonsgegevens is toestemming vereist overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), juncto de artikelen 7 en 8 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO).

1. Soort verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens
In het onderzoek waarop dit toestemmingsformulier betrekking heeft, verzamelen wij persoonlijke gegevens van u die wij willen gebruiken om uw huidtype en huidconditie te bepalen. Wij zullen de volgende in punt 2 beschreven categorieën van uw gegevens gebruiken/verwerken:

Uw gegevens worden gebruikt om uw huidtype en huidconditie te bepalen en om u geschikte producten voor te stellen. Daarnaast zullen wij uw gegevens ook verwerken voor interne doeleinden met het oog op de optimalisering van onze producten en voor verkoopdoeleinden.

In verband met het gebruik/verwerking van uw persoonsgegevens zouden wij de in punt 2 genoemde gegevens ook aan de volgende entiteiten doorgeven voor de volgende doeleinden:

TYPEFORM, C/Bac de Roda, 163 (Local), 08018 – Barcelona (Spain) gevestigd in Spanje (EU), is de dienstverlener via welke wij de in punt 2 genoemde informatie over uw gegevens verzamelen en aan ons laten doorsturen. Er bestaat een behoorlijke overeenkomst met TYPEFORM voor de verwerking in opdracht overeenkomstig artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU. eer informatie over de gegevensverwerking door TYPEFORM vindt u op:https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/

Uw gegevens worden vervolgens door TYPEFORM doorgegeven aan de dienstverlener KLAVIYO, die de verzamelde gegevens voor ons zal verwerken en evalueerbaar zal maken.

Met KLAVIYO, Global HQ, 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111 Verenigde Staten heeft ook een behoorlijke overeenkomst inzake een verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 DSGVO. Dit contract kan worden ingezien op: https://www.klaviyo.com/privacy/dpa. Aanhangsel 3 bij het contract bevat de zogeheten modelcontractbepalingen die door de Commissie van de EU zijn uitgevaardigd als passende waarborgen overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR.

Aangezien KLAVIYO echter een aanbieder is die gevestigd is in het derde land VS, waar een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als in een EU-lidstaat ondanks de voornoemde passende garanties niet kan worden gegarandeerd, hebben wij ook uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor de overdracht van gegevens aan KLAVIYO in overeenstemming met Art. 49 (1) a) DSGVO. U verleent deze toestemming wanneer u deze verklaring van toestemming indient. Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16 juli 2020 (het zogenoemde SCHREMS II-arrest) bestaat het risico dat Amerikaanse autoriteiten, ondanks het bestaan van passende waarborgen, op basis van de zogenoemde CLOUD Act ook toegang krijgen tot persoonsgegevens van EU-burgers en deze voor hun eigen doeleinden verwerken. U dient zich ervan bewust te zijn dat een niveau van gegevensbescherming zoals in de lidstaten van de EU derhalve niet gewaarborgd is wanneer u deze verklaring van toestemming geeft. U kunt meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens door KLAVIYO onder: https://www.klaviyo.com/privacy/policy

Klaviyo vergelijkt ook uw persoonsgegevens met uw gegevens indien deze reeds in Shopify zijn opgeslagen via bestellingen die bij ons zijn geplaatst of via het aanmaken van een klantenaccount. Er bestaat ook een behoorlijke overeenkomst met Shopify volgens art. 28 DSGVO. Shopify is een shopsysteem van Shopify Inc, 150 Elgin St, 8th Fl, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada ("Shopify"). Shopify verwerkt de volgende gegevens van onze klanten in het kader van de terbeschikkingstelling van het shopsysteem: Naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, IP-adres, informatie over bestellingen, informatie over bezochte en door Shopify ondersteunde winkels, en informatie over gebruikte apparaten en browsers.

Voor klanten uit de Europese Economische Ruimte wordt de gegevensverwerking uitgevoerd door de Shopify-dochteronderneming, Shopify International Limited, c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland.

2. Soort te verwerken gegevens
Voor de onder punt 1 genoemde gegevensverwerking vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • E-Mail adres
 • Gegevens over uw huidtype, indien nodig om uw huidtype te bepalen extra gegevens over
  • Uw leeftijd
  • Glans van uw huid (bijv. vette film; normale evenwichtige glans enz.)
  • Conditie van uw huid (bv. rimpels, roodheid, onzuiverheden, enz.)
  • Structuur van uw huid (bv. littekens, droge plekken, insluitingen, huidschilfers enz.)
  • Uw teint (bv. egale teint, doffe teint, sproeten, enz.)
 • Huidconditie (bv. gevoelige huid, rijpe huid, enz.)
 • Huidziekten in het algemeen
 • Aanwezigheid van acne
 • Pigmentatie of ouderdomsvlekken
 • Neiging tot roodheid

3. Plaats en duur van opslag
De onder punt 2 genoemde gegevens worden verwerkt in onze interne databanken en door de dienstverlener KLAVIYO overeenkomstig onze instructies. U kunt meer lezen over de bescherming van uw gegevens en de verwerking via KLAVIYO onder punt 2. Voor de gegevensverwerking wordt gebruik gemaakt van complexe CRM-systemen, data warehouse-applicaties en cloud-oplossingen.

Wij bewaren en verwerken uw gegevens gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van verzameling, zoals beschreven in punt 1. Aangezien deze verklaring van toestemming vrijwillig is, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en ons verzoeken uw gegevens te wissen. Wij zullen uw gegevens dan niet verder verwerken, maar onmiddellijk wissen.

4. Bijzondere soorten gegevens
Wij wijzen u erop dat de gegevens die wij van u willen verwerken ook zogenaamde speciale categorieën persoonsgegevens omvatten overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR. In dit geval gaat het om gezondheidsgegevens, d.w.z. informatie waaruit conclusies kunnen worden getrokken over uw gezondheidstoestand. De verwerking van dergelijke bijzondere categorieën houdt altijd een verhoogd risico in voor de gegevensbescherming, waarop wij u bij deze gelegenheid willen wijzen.

5. Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming
De verantwoordelijke instantie in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is:

JUNGLÜCK GmbH
Machtlfinger Straße 30
81379 München

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het onderstaande email adres info@thales-datenschutz.de

6. Vrijwilligheid
Ik erken dat de toestemming gebaseerd is op mijn vrijwillige beslissing. Het niet toestemmen heeft voor mij geen nadelige gevolgen. Ik ben mij er ook van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde voor de toekomst kan herroepen. Gebruik en verwerking die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, blijven door de herroeping onaangetast.

7. Verklaring van toestemming
Met mijn handtekening verklaar ik dat ik akkoord ga met de beschreven verzameling, verwerking en gebruik van mijn gegevens.

Ik heb kennis genomen van de informatie in deze toestemmingsverklaring betreffende de verwerking, opslag en overdracht van mijn persoonsgegevens en verklaar ook hiermee in te stemmen. Ik heb er ook nota van genomen dat deze toestemming vrijwillig is en dat ik deze toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen informeel kan herroepen per telefoon, schriftelijk of per e-mail opdatenschutz@junglueck.de.

VIND DE JUISTE VERZORGING VOOR JOUW HUID!

Onze huidtypes en huidcondities zijn net zo verschillend als wijzelf en hangen meestal niet alleen af van onze genetica. Om voor wat meer duidelijkheid te zorgen, hebben wij voor jou ons huidadvies ontwikkeld. Hiermee ontvang je met slechts 6 vragen jouw huidige huidtype en huidconditie.

Hoe goed of mild een product ook is, pas als de huidverzorging echt geschikt is voor jouw huidtype, krijgt je huid wat ze nodig heeft. Daarom bieden wij waardevolle informatie en een selectie van geschikte producten, zodat jij een optimaale routine kunt samenstellen.