ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

METEN, COMPENSEREN, VERMINDEREN EN STEEDS BETER WORDEN.

Het berekenen van onze CO2e-uitstoot was voor ons een passende methode om duurzaamheid meetbaar te maken. Vorig jaar hebben we onze broeikasgasemissies berekend in samenwerking met ClimatePartner, zowel voor ons bedrijf als voor al onze producten, volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol, en gecompenseerd via internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten. Maar dat is voor ons niet voldoende. Daarom willen we dit jaar nieuwe en nog transparantere wegen inslaan.

ALLEEN KLIMAATNEUTRAAL ZIJN, IS NIET GENOEG. 

Bij de berekeningen en de compensatie kregen we het logo 'klimaatneutraal' van ClimatePartner. Aangezien dat voor ons te misleidend is en veel bedrijven dit logo nu dragen om te laten zien dat ze hun CO2e-uitstoot compenseren maar niet bijdragen aan een reductie op de lange termijn, dachten we nog eens na. Voor ons was dit proces altijd slechts een stap in de richting van het nemen van verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu en het klimaat. We zien het nu op een meer gedifferentieerde manier. Kijken naar onze eigen toeleveringsketen en zelf effectieve reductiemaatregelen op de lange termijn nemen, is nu de veel besluitvaardigere weg voor ons.

Daarom hebben we besloten om onze emissies verder te berekenen, maar dan onafhankelijk met een externe tool die niet alleen de CO2e-uitstoot berekend, maar ook rekening houdt met andere relevante milieu-indicatoren zoals landgebruik, oceaanverzuring, luchtverontreiniging en nog een aantal andere aspecten. Dit geeft ons aanzienlijk meer informatie over onze ecologische voetafdruk als productiebedrijf en stelt ons in staat om ingrediënten, verpakkingen en transportroutes beter te vergelijken en betere beslissingen te nemen.