ONS COMMITMENT

DUURZAAMHEID BETEKENT VOOR ONS ECONOMIE IN HARMONIE MET ONS MILIEU.

Of om precies te zijn: met mens, dier en natuur. We willen onze CO2-afdruk zo klein mogelijk houden. Met producten die niet schadelijk zijn voor het milieu en waarvan we precies weten hoe ze gemaakt worden. Wij selecteren onze ingrediënten op basis van ecologische argumenten die ons bovendien in staat stellen onze claim van doeltreffendheid en verdraagbaarheid waar te maken. Daarnaast willen we bijdragen aan welzijn voor iedereen en ook anderen laten delen in ons succes. Daarom gaat elk jaar minstens 1% van onze omzet naar sociale en ecologische projecten.

DUURZAME PRODUCTIE & AFVALVERMINDERING

We zijn ons ervan bewust dat we bijdragen aan de consumptie. Daarom willen we dat de CO2-afdruk van onze producten zo klein mogelijk is. Onze ambitie is om in de toekomst de kringloop te sluiten en in de hele waardeketen zo weinig mogelijk afval te produceren. Wij werken momenteel aan een hervulsysteem waarmee het veel gemakkelijker wordt om lege flesjes naar ons terug te sturen. Door ze meerdere keren opnieuw te gebruiken in plaats van steeds nieuwe te produceren, kan een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot worden bespaard. Met als doel het allemaal nog meetbaarder te maken.


Wij houden ook de natuurlijke hulpbronnen in onze waardeketen in de gaten. Wij zien al af van onnodige bijsluiters en zorgen ervoor dat wij niet meer verpakkingsmateriaal gebruiken dan nodig om onze flessen te beschermen. Daarbij wordt natuurlijk ook afval geproduceerd, en dat willen we in de toekomst nog verder reduceren.