MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

WE WILLEN WAT VAN ONS GELUK TERUGGEVEN.

Voor ons is het vanzelfsprekend om iets terug te geven. Meer precies, een deel van ons economisch succes. Daarom gaat 1% van onze omzet naar het milieu, waaronder sociale en ecologisch betrokken organisaties.

We zijn er dan ook van overtuigd dat we met kleine en grote stappen ertoe kunnen bijdragen, de wereld elke dag een beetje beter te maken.

HOE WE ENGAGEMENTEN SELECTEREN

Alle projecten die we ondersteunen zijn zorgvuldig geselecteerd en liggen ons na aan het hart. Bij de keuze van geschikte projecten laten we ons leiden door criteria die voor ons relevant zijn. We letten er bijvoorbeeld op, alleen projecten te selecteren waar in het beste geval ten minste 80% van de donaties rechtstreeks naar het project gaat, die een eerlijke, open communicatie voeren en regelmatig updates publiceren. Daarnaast oriënteren wij ons aan de voor ons belangrijke Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, kortweg SDG's.