WINACTIE REGELS

Winacties op Social Media

Afhankelijk van de soort winactie kunnen naast deze algemene voorwaarden nog andere bepalingen van toepassing zijn. De specifieke deelnemingsvoorwaarden van de winactie moeten in acht worden genomen; in geval van conflict gaan zij boven deze algemene voorwaarden. Een schending van de algemene of bijzondere winactievoorwaarden, het beïnvloeden van kansen door technische manipulatie, het doorgeven van valse persoonsgegevens of een vergelijkbaar ernstige overtreding zal leiden tot de - eventueel latere - uitsluiting van deelname.

Uitbetaling in contanten, uitbetaling in andere goederen of inwisseling van de prijzen is niet mogelijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Deelname is gratis en vrijblijvend.

De winnaar van de witactie wordt in de comments onder het bericht vermeld en is verplicht tijdig via direct message contact op te nemen met @junglück_nl om de prijs te verzilveren. Door deel te nemen aan de winactie gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze procedure. De door de deelnemers opgegeven adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de witactie en worden niet aan derden doorgegeven. Personen die in Nederland en België wonen, mogen deelnemen. Er kan geen beroep worden gedaan op de prijs. Als de winnaar 72 uur na kennisgeving van de prijs niet contact met ons opneemt, wordt de winnaar opnieuw verloot. We maken de winnaar bekend door de naam of Instagram handle te markeren onder de winactie. Tegen deze procedure kan bezwaar worden aangetekend door dit bij de inschrijving te melden.

De rechtsgang is uitgesloten. Alle prijzen zijn ons gratis ter beschikking gesteld en kunnen niet in contanten worden uitbetaald. Medewerkers van junglück zijn van deelname aan winacties uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de werknemers van de bedrijven die de prijzen ter beschikking hebben gesteld.


Vrijstelling van Facebook en Instagram: De witactie is op geen enkele wijze verbonden met Facebook, Inc. , Facebook Ireland Ltd of Instagram. Het wordt op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd of georganiseerd door Facebook of Instagram en geeft geen aanleiding tot enige juridische claim tegen Facebook of Instagram.

Alle informatie in het kader van deze actie wordt uitsluitend door junglück ter beschikking gesteld.

Referentie bron: Dis­claimer door eRecht24, het portaal voor internetrecht van advocaat Sören Siebert.