Keep our planet cool: met Klimaatneutraliteit

February 24, 2022

Keep our planet cool: met Klimaatneutraliteit

by Lotte van Gend

Wij zijn klimaatneutraal - wat betekent dat precies en hoe hebben wij dat bereikt? Ik zal je dat in dit artikel uitleggen.

Klimaatneutraliteit ligt nu op ieders lippen. We hebben het over klimaatneutraal verzenden, klimaatneutrale producten, klimaatneutrale processen en klimaatneutrale bedrijven - ja, zelfs Duitsland, als land, wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Hoe werkt dat precies en waarom zijn wij nu ook klimaatneutraal?

Klimaneutral-junglück-junglueck-kosmetik

Ons hoofddoel, en ook dat van vele andere bedrijven, organisaties, landen en instellingen, en vermoedelijk ook van vele particulieren, is: een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen. Om dit te bereiken, moeten we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Wij moeten ons inzetten voor klimaatbescherming en zo vroeg mogelijk klimaatneutraliteit bereiken om omslagelementen en daarmee gepaard gaande, voor ons onvoorspelbare processen te voorkomen. 

Waarom is klimaatneutraliteit belangrijk?

Productiebedrijven spelen een essentiële rol bij het bereiken van het 1,5-graden-doel. 90% van hun emissies (de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, methaan, distikstofoxide, enz.) liggen in de toeleveringsketen. Feit is dat we allemaal emissies uitstoten - alleen al door onze ademhaling. Op zich zou dit echter niet zo erg zijn, omdat deze emissies tot bepaalde hoogte kunnen worden opgeslagen in natuurlijke reservoirs, d.w.z. in onze bossen, heidevelden en oceanen, door broeikasgassen (CO2e) uit de atmosfeer te binden. Hierdoor ontstaat een evenwicht, want de emissies worden veroorzaakt, maar tegelijkertijd wordt het effect ervan tenietgedaan door de binding. Het huidige probleem is echter dat wij, vooral dankzij de industrialisering, te veel CO2 uitstoten en daardoor een onevenwicht in de atmosfeer veroorzaken. De broeikasgassen hopen zich daar op en beïnvloeden zo ons klimaat - en niet bepaald op een positieve manier.

Het is dus absoluut duidelijk: we moeten iets doen! Wij moeten onze emissies zoveel mogelijk beperken en de emissies die wij niet kunnen voorkomen, uit de atmosfeer halen via klimaatbeschermingsprojecten.
We zijn dus klimaatneutraal. Klimaat wat?
Klimaatneutraal worden bedrijven, processen of producten genoemd waarvan de CO2e-uitstoot is berekend en gecompenseerd door internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten. Dit is precies wat wij samen met ClimatePartner hebben gedaan.

Maar het compenseren van onze CO2-uitstoot is niet de laatste stap! Wij werken er al lang aan om onze processen en ons handelen van meet af aan zo te structureren dat wij een absoluut minimum aan emissies produceren. Je vraagt je nu misschien af: Waarom compenseren we überhaupt in plaats van direct te reduceren? Tsja, was het maar zo simpel. De reductiemaatregelen waaraan wij momenteel werken, zullen maanden en in sommige gevallen zelfs jaren in beslag nemen. Dat duurt te lang voor ons. We willen geen tijd verliezen en nemen daarom nu de verantwoordelijkheid voor onze huidige uitstoot. We doen wat nu mogelijk is voor onze planeet en ons klimaat en dat is, de uitstoot compenseren.

junglück-junglueck-klimaneutral-kosmetik

Wat betekent klimaatneutraliteit nu precies voor ons?

Eén ding is duidelijk: ook wij stoten CO2 uit, net als elk ander bedrijf, hoe duurzaam en zuinig we ook te werk gaan. Wij hebben deze emissies samen met ClimatePartner volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) voor ons bedrijf en onze producten berekend en gecompenseerd via het klimaatbeschermingsproject "Clean Drinking Water" in Kono, Sierra Leone.

Onze koolstofvoetafdruk bedraagt momenteel 356 ton CO2. Hiervan werd 41 ton CO2 veroorzaakt in het bedrijf en 315 ton CO2 in de toeleveringsketen van onze producten.
Voor onze bedrijfsvoetafdruk, ook wel Corporate Carbon Footprint of kortweg CCF genoemd, zijn de CO2e-emissies die wij in 2021 hebben veroorzaakt, in drie categorieën berekend:

 • Scope 1: omvat alle rechtstreeks veroorzaakte emissies van bijvoorbeeld bedrijfswagens en fabrieken - geen van beide hebben wij.
 • Scope 2: vermeldt de emissies veroorzaakt door aangekochte energie, bijvoorbeeld elektriciteit en gas.
 • Scope 3: omvat indirecte emissies, zoals het woon-werkverkeer van onze werknemers, Homeoffice en zakelijke reizen.

Waar komen onze emissies precies vandaan in het bedrijf?

 1. Homeoffice: 55,2 %
 2. Vervoer van werknemers: 23,9 %
 3. Zakenreizen: 9,3 %
 4. Stroom & verwarming: 9,2 %
 5. Overige: 2,4 %

De CO2-voetafdruk van onze producten

Op het gebied van de productvoetafdruk, ook wel product carbon footprint of kortweg PCF genoemd, worden aanzienlijk meer aspecten in aanmerking genomen en zijn er ook aanzienlijk hogere emissies te vinden. Zo werkt het: De gegevens voor het lopende jaar, d.w.z. voor 2022, worden berekend op basis van de verwachte verkoopwaarden. Aan het eind van het jaar wordt een vergelijking gemaakt met de werkelijke emissies. Vervolgens compenseren wij het mogelijke verschil.

Voor de berekening van de PCF werd rekening gehouden met onze ingrediënten, verpakkingen, alle transportroutes, de productie van de producten en de verwerking van de verpakkingen. Het gebruik van de producten door jou werd uitgesloten, aangezien dit voor ons niet controleerbaar is en wij hierover geen gegevens kunnen verzamelen.

Waar komen onze productemissies precies vandaan?

 1. Verpakking: 33,4 %
 2. Grondstoffen: 35,4 %
 3. Logistiek: 13,8 %
 4. Productie: 1,1 %
 5. Afvalverwijdering: 1,7 %
 6. Maatschappelijke voetafdruk: 14,5 %

Hoe zag onze weg naar klimaatneutraliteit eruit?

 1. Selectie van geschikte aanbieders → ClimatePartner
 2. Verzamelen van relevante gegevens bij contractfabrikanten, leveranciers, inhouse
 3. Berekening van de CO2-uitstoot op bedrijfs- en productniveau
 4. Vaststelling van het reductiepotentieel
 5. Selectie van klimaatbeschermingsprojecten voor de compensatie van emissies
 6. Nu: Verminderen, verminderen verminderen
 7. vermindering van onze uitstoot: Daar zijn we nu mee bezig.

junglück-junglueck-kosmetik-klimaneutral

Zoals ik al zei, is het compenseren van emissies niet het einde van het verhaal! Integendeel: nu volgen de grootste en belangrijkste stappen -> onze uitstoot verder terugdringen.

Gelukkig is de voetafdruk van ons bedrijf al erg klein, zodat we hier geen groot besparingspotentieel meer hebben. Niettemin blijven wij werken aan de voorlichting van onze werknemers over het gebruik van hulpbronnen en energie op kantoor. Het grootste besparingspotentieel zit in onze producten: Dit is waar bijna 90% van onze totale uitstoot wordt gegenereerd. Het zijn vooral de grondstoffen, met hun kostbare productie en vervoer, en de glazen flessen die hiertoe bijdragen.

Hoe willen wij de emissies van onze producten verminderen?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Onze verzendverpakking tot het strikte minimum beperkt (plasticvrije sluiting, bedrukking in één kleur, 100% gerecycleerd golfkarton).
 • Klimaatneutrale verzending in DACH en internationaal, en retourzendingen in DACH
Waar willen we nog verminderen?
 • Verbetering van de formuleringen en, zo nodig, vervanging van grondstoffen met een lagere uitstoot.
 • hHet Refill-System uitbreiden
 • Nog nauwer contact leggen met de leveranciers om samen een klimaatvriendelijker grondstoffenproductie te ontwerpen

Junglück-junglueck-kosmetik-klimaneutral

Onze klimaatbeschermingsprojecten: Hoe wij onze emissies compenseren

Klimaatbeschermingsproject 1: Schoon drinkwater in Kono, Sierra Leone
Wij compenseren de uitstoot van onze bedrijfs- en productkoolstofvoetafdruk via het Gold Standard-gecertificeerde klimaatbeschermingsproject "Clean Drinking Water" in Kono, Sierra Leone. Door dit project kunnen we zowel de klimaatbescherming ondersteunen als de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking verbeteren.


Het grote probleem: ongeveer twee miljard mensen in de wereld hebben nog steeds geen toegang tot schoon drinkwater.

Om aan water te komen, moeten de mensen vaak lange afstanden afleggen, zoals in Kono. Vaak is er alleen bovengronds water uit rivieren en meren, dat eerst boven een open vuur moet worden gekookt voordat het kan worden gebruikt. Dit veroorzaakt rook die schadelijk is voor de gezondheid en waarbij broeikasgassen vrijkomen. Dit is niet goed voor het milieu en ook niet voor de gezondheid van de mensen.

In het kader van het project worden samen met de plaatselijke bevolking beschadigde bronnen gerepareerd en regelmatig onderhouden om de regionale drinkwatervoorziening veilig te stellen. Kokend water wordt overbodig en zo kan gemiddeld 10.000 ton CO2-uitstoot per jaar worden bespaard. Bovendien helpen wij de gezondheid van de mensen te verbeteren.

Klimaatbeschermingsproject 2: Bescherming van de oceanen met de Plastic Bank, wereldwijd
Wij hebben onze verzendverpakkingen vorig jaar al klimaatneutraal gemaakt na ze zoveel mogelijk te hebben verbeterd op het gebied van emissies. De resterende, onvermijdelijke emissies compenseren wij met het Gold Standard-gecertificeerde klimaatbeschermingsproject "Ocean Protection". Het plasticprobleem in onze oceanen is inmiddels algemeen bekend: Elke minuut belandt er ongeveer één vrachtwagen vol afval in onze oceanen.


Met dit project pakken wij precies dit probleem aan en helpen wij de mensen in Haïti, Indonesië, Brazilië en de Filippijnen om plastic afval uit zee te verzamelen en op de juiste manier te recyclen. Omdat het project geen rechtstreekse CO2-besparing oplevert, wordt het gecompenseerd door twee andere windparkprojecten. Voor elke ton CO2 wordt 10 kg plastic afval ingezameld.

Via ons label "klimaatneutraal bedrijf & klimaatneutrale producten" en het ID-nummer kan je onze klimaatneutraliteit volgen in de ClimatePartner ID tracking: https://fpm.climatepartner.com/tracking/17013-2202-1001.

Zoals je ziet, is het onderwerp klimaatneutraliteit - net als het onderwerp duurzaamheid op zich - voor ons geen eindstation. Het is eerder een weg die wij blijven volgen en waarop wij ons voortdurend verbeteren. Voor ons is het een nieuwe stap naar een duurzamere toekomst. En we willen en moeten deze stap nu zetten.