Mangroven Madagaskar

March 22, 2021

Herbossing met Eden Reforestation Projects

by Jill Calli

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en economische efficiëntie niet van elkaar hoeven te worden gescheiden. Integendeel, ze kunnen en moeten hand in hand gaan.

De door ons mens veroorzaakte klimaatverandering blijft onze wereld veranderen en ook in Duitsland voelen we de gevolgen. Op dit moment heeft de opwarming van de aarde al 1,2 graden bereikt ten opzichte van de pre-industriële tijd (1850-1900). Om nog erger te voorkomen, moeten we absoluut ver onder de 2 graden blijven - dit is in overeenstemming met de gemeenschappelijke doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. 

Hoewel de huidige toestand van de wereld ons een vrij grimmige toekomst doet voorspellen, is het van cruciaal belang dat we nu actie ondernemen en onze verantwoordelijkheid nemen! Daarom is het ons doel om de milieu-impact van de productie van onze producten zoveel mogelijk te beperken en een deel van ons economisch succes terug te geven aan de natuur, mens en dier. Daarom werken wij onder andere samen met de organisatie Eden Reforestation Project.

EDEN REFORESTATION PROJECT

Eden Reforestation Project is een non-profitorganisatie die zich niet alleen op klimaatbescherming richt en de herbebossing van mangrovebossen. De organisatie zorgt ook voor het levensonderhoud van de mensen in de regio's waar ze actief is en zorgt daar voor vaste banen, eerlijke lonen en zelfgekozen perspectieven.

Hun doel is om banen voor inwoners te creëren door het planten van natuurlijke en lokale boomsoorten zoals mangrove- en loofbomen en om de klimaatverandering tegen te gaan door herbebossing. Een concept dat nu al als model dient voor andere sociaal gemotiveerde klimaatbeschermingsprojecten. Dit heeft ons ook geïnspireerd om onze bijdrage te verhogen.

1 PRODUCT = 1 GEPLANTE BOOM

Sinds de jaren 1980 is meer dan een derde van de mangroves in de wereld ontbost. Door onze samenwerking met het Eden Reforestation Project willen wij de natuur, de mensen en de dieren die daar leven, helpen om hun vitale ecosysteem terug te krijgen. Daarom wordt voor elk verkocht JUNGLÜCK product volledige grootte een mangroveboom geplant in de noordwestelijke mangrovebossen van Madagaskar.

Concreet worden met de aankoop van onze producten de volgende projecten ondersteund:

  • Antsanitia Mangrove Planting Site, coördinaten: 15°37'15.47 "S, 46°26'22.70 "E

  • Akalamboro Mangrove Planting Site: Coördinaten: 16°12'34.48 "S, 44°59'26.88 "E
  • Vilamatsa Mangrove Planting Site, Coördinaten: 16°16'17.09 "S, 44°26'47.66 "E
  • Mangaroa/Besely Dry Deciduous Planting Site, coördinaten: 15°52'21.03 "S, 46°30'32.33 "E

Herbebossing heeft verscheidene positieve effecten: Mangroven dragen bij tot de vermindering van het voor het klimaat schadelijke kooldioxide, zij dempen de golfenergie van de branding en verminderen zo de kwetsbaarheid van kustgemeenschappen voor dramatische natuurrampen. Het bosecosysteem heeft ook een invloed op het mariene ecosysteem. Dit komt doordat mangroven door hun verfijnde, dichtbegroeide wortelstelsel bodemerosie voorkomen en de gezondheid van de oceaan en de koraalriffen verbeteren.

MANGROVEBOSSEN ZIJN ALL-ROUNDERS

De bomen behoren tot de meest klimaatresistente, hulpbron- en soortenrijke ecosystemen ter wereld. Ze groeien waar de omstandigheden voor gewone bomen onaanvaardbaar zijn: in zout water, onder de brandende zon, altijd blootgesteld aan de wisselende getijden.

CO2-binding

Een van de belangrijkste aspecten van herbebossing is de koolstofvastlegging door bomen. Bomen spelen dan ook een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering en de gevaarlijke broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde. Door middel van fotosynthese absorberen zij kooldioxide (CO2) via hun bladeren en slaan deze gedurende hun hele leven op in hun takken, stam en wortels. Mangroven kunnen 3 tot 5 keer meer koolstof opslaan dan tropische bossen op het land (bron WWF). Elke geplante mangroveboom verwijdert meer dan 308 kg CO2 uit de atmosfeer gedurende een groeiperiode van 25 jaar. Dit komt overeen met een afstand van bijna 1.000 kilometer met de auto (956,4 km).

Bescherming voor oceanen en koraalriffen

Mangrovebomen binden niet alleen CO2 uit de lucht, maar ook uit de bodem. Dit gebeurt via hun indrukwekkende wortels. De bomen staan vaak bij riviermondingen, waar ze met koolstof verrijkte sedimenten en overtollige voedingsstoffen filteren en opslaan, zodat ze niet in de oceaan spoelen en zich op koraalriffen afzetten.

Habitat voor vissen, schaaldieren en vogels

Vissen en schaaldieren in het koraalrif profiteren ook van het dichte wortelstelsel van de mangroven die langs kusten en riviermondingen groeien: delen van hun voortplantingscycli vinden tussen de wortels van de mangrovebomen plaats. De bebossing van de bossen creëert zo een nieuwe habitat voor vissen, krabben en rivierkreeften. Maar niet alleen de wortels zijn belangrijk voor het dierenrijk: ook de kruinen van de bomen bieden onderdak aan talrijke vogelsoorten.

Natuurlijke bescherming tegen milieurampen

Een gezond mangrovebos bestaat vaak uit 10.000 tot 20.000 bomen per hectare, waardoor het bos zeer dicht en stabiel is. Ze zijn vrijwel ondoordringbaar. Studies tonen aan dat mangrovebossen de impact van natuurrampen zoals tsunami's, cyclonen en tyfonen vanuit zee drastisch verminderen. Bovendien houden ze de kusterosie in toom.

Bescherming voor mensen

Mensen zijn echter ook afhankelijk van de mangrovebossen. Vooral de visserij, maar ook de garnalen- en krabvisserij, is afhankelijk van een gezond bossysteem. De mangroven doen hier dienst als natuurlijke waterfilters en rioolwaterzuiveringsinstallaties - 2 tot 5 hectare bos kan het afvalwater van één hectare aquacultuur zuiveren. Wanneer mangrovebossen worden gekapt, verliezen de vissers hun middelen van bestaan. Daarom is het belangrijk de gebieden te herbebossen, wat wij steunen via Eden Herbebossingsprojecten.

WAAROM ONDERSTEUNEN WIJ HERBEBOSSING IN MADAGASKAR?

De ontbossing van 's werelds op één na grootste eilandnatie is al tientallen jaren een groot probleem. Door de hoge concentratie van endemische soorten en het zware verlies van habitats is het land een van 's werelds topprioriteiten voor het behoud van de biodiversiteit. De belangrijkste reden voor de wereldwijde vernietiging van mangroven is de teelt van aquacultuur, voornamelijk voor de garnaalteelt. Maar ook de omvorming tot rijstvelden, de exploitatie van bossen om het mangrovehout te gebruiken voor de bouw en voor brandhout, en de vestiging van de bevolking in de kustgebieden behoren tot de oorzaken van de aantasting van de bossen. We moeten dit waardevolle ecosysteem redden!

Toen we het project selecteerden, was het voor ons uiterst belangrijk dat het de steun kreeg van de plaatselijke bevolking en van de nationale, plaatselijke en inheemse regeringen, omdat we alle aspecten van duurzaamheid - sociaal, ecologisch en economisch - in aanmerking willen nemen.

DUURZAAMHEID IS DE BASIS VAN ONS HANDELEN

Wij nemen ook verantwoordelijkheid voor onze daden door onze bijdrage aan de bescherming van de bossen en onze andere sociale verbintenissen.

Wij zoeken natuurlijke en zuivere ingrediënten die afkomstig zijn van traceerbare bronnen en, waar mogelijk, biologisch gecertificeerd zijn. Alle producten worden getest door Derma-Test om de huidverdraagzaamheid te garanderen. Bovendien zijn onze producten te vinden op Codecheck, zodat iedereen zich een oordeel kan vormen over onze ingrediënten.

Om de uitstoot door verzending te verminderen, verzenden wij onze producten klimaatneutraal binnen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland via GoGreen von Deutsche Post DHLPost AT und Post CH ProClima Versand.

Meer informatie over ons project met Eden vindt je hier:

Liefs,
Jill