Dierproefvrije cosmetica: JUNGLÜCK is PETA-gecertificeerd

October 20, 2021

Dierproefvrije cosmetica: JUNGLÜCK is PETA-gecertificeerd

by Lena Severin

Wij zijn blij dat wij nu officieel een PETA-gecertificeerd bedrijf zijn! 🎉 
In dit artikel kom je te weten wat het precies inhoudt, wat wij voor het certificaat hebben gedaan en vooral waarom wij besloten hebben dit certificaat te behalen.

  1. Wat is PETA en waar maken zij zich sterk voor?
  2. Wat zijn de eisen voor PETA certificering?
  3. Waarom hebben wij gekozen voor de certificering door PETA?
  4. Zijn dierproeven in de EU niet sowieso al sinds 2013 verboden?
  5. Wij zijn veganistisch & dierproefvrij

1. Wat is PETA en waar maken zij zich sterk voor?

PETA is 's werelds grootste dierenrechtenorganisatie, die zich samen met vele partners inzet om "elk dier een beter leven te geven". In vele landen over de hele wereld, waaronder Duitsland, zet PETA zich in om dierenmishandeling aan de kaak te stellen, het publiek voor te lichten en een einde te maken aan het speciësisme. PETA definieert speciesisme als een "discriminerend patroon van denken en gedrag dat de uitbuiting of uitsluiting van levende wezens rechtvaardigt op grond van het feit dat zij tot een bepaalde soort behoren". Kortom, PETA strijdt voor de rechten en de gelijkheid van alle dieren, tegen uitbuiting, foltering en mishandeling door middel van verschillende maatregelen.

Naast acties en demonstraties die regelmatig het nieuws halen, is PETA ook actief op politiek niveau. Door gesprekken met politici willen zij de rechten van dieren meer vorm geven, het debat op conferenties stimuleren, onderzoek naar alternatieven ondersteunen en tegelijkertijd advies geven aan bedrijven die een dierproef-vrij bedrijf willen opzetten. Bovendien treedt een aparte juridische afdeling op tegen dierenmishandelaars.

Als je meer te weten wilt komen over de hoogtepunten en successen van PETA, neem dan een kijkje op hun website.

2. Wat zijn de eisen voor PETA-certificering?

Welke certificaten zijn er?

Naast diverse samenwerkingsmogelijkheden biedt PETA verschillende certificeringen aan. Modelabels, die diervriendelijk zijn, kunnen worden gecertificeerd als "PETA-approved vegan".

In de cosmeticawereld is er het "PETA Approved Vegan Global Animal Test Policy"-logo, dat wordt toegekend aan bedrijven in de EU die, na uitgebreide tests, hun producten aantoonbaar veganistisch en dierproefvrij, vanaf de grondstof tot de fles, produceren. Dit kan worden gedaan door fabrikanten van specifieke bestanddelen of van hele merken, zoals wij.

Bovendien kan een cosmeticabedrijf dat niet volledig veganistisch is, toch in aanmerking komen voor de certificering "PETA Approved Global Animal Test Policy", waarmee officieel wordt aangetoond dat het bedrijf in geen enkele productiefase dierproeven uitvoert.

Aan welke voorwaarden moet een bedrijf voldoen voor het "PETA Vegan Global Animal Test Policy"-certificaat?

Voor de certificering moet een bedrijf bewijzen dat zowel de fabrikant en de leveranciers als het bedrijf zelf geen dierproeven hebben laten uitvoeren - en niet alleen voor het eindproduct, maar voor elke grondstof die wordt gebruikt. Bovendien moet een verklaring worden ondertekend, de "Global Animal Test-Free and Vegan Statement of Assurance", waarin het bedrijf niet alleen verklaart dat het niet op dieren test, maar ook dat de producten geen dierlijke ingrediënten bevatten. Zo werkte het concreet voor ons:

Nadat de beslissing was genomen dat wij de "PETA Approved Vegan Global Animal Test Policy"-certificering wilden halen, begon voor ons een langer proces in de uitwisseling met onze leveranciers en producenten. Voor onze meer dan 200 grondstoffen hebben wij verzekerd en laten ondertekenen dat de leveranciers en producenten zelf geen dierproeven uitvoeren, er geen opdracht toe geven en er niet voor betalen. Bovendien moet dit alles ook voor de toekomst gelden. Daarom hebben wij laten bevestigen dat wij door onze leveranciers op de hoogte zullen worden gebracht zodra een dierproef moet worden uitgevoerd voor een gewenste grondstof. Zodat we, indien nodig, met PETA actie kunnen ondernemen tegen de dierproef of de grondstof kunnen inruilen voor een andere. Omdat dierproeven voor ons een no-go zijn. 

Aangezien wij te maken hebben met zo'n groot aantal ingrediënten, duurde het natuurlijk even voor wij de documenten van onze leveranciers en producenten binnen hadden. Nadat wij van iedereen de desbetreffende verzekering hadden gekregen, hebben wij de documenten aan PETA voorgelegd, zodat deze door hun beoordelingscommissie konden worden geëvalueerd. Nadat PETA al onze ingediende documenten had beoordeeld, kregen we eindelijk groen licht voor onze certificering. Nu zijn we ontzettend blij dit nieuws met je te kunnen delen.

3. Waarom hebben wij gekozen voor de certificering door PETA?

Van begin af aan hebben wij onze producten veganistisch geproduceerd en er bij het zoeken naar leveranciers en fabrikanten van grondstoffen op gelet dat zij niet op dieren testen. Voor ons is het allerbelangrijkste dat de planeet, haar bewoners niet hoeven te lijden onder onze producten. Integendeel. We willen iets teruggeven aan mensen, dieren en ons milieu.

Wij willen onze community en geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om in één oogopslag onze waarden en onze kwaliteitsnormen te zien. Daarom was het zo belangrijk voor ons om een keurmerk te hebben dat al onze producten en dus ook ons als bedrijf als veganistisch EN dierproefvrij certificeert. Deze combinatie is iets heels bijzonders voor ons en geeft de focus weer, die wij voor onszelf hebben gekozen.


Voor ons is dit certificaat ook een aanvulling op ons engagement voor "Ärtze gegen Tierversuch", dat we al sinds 2018 ondersteunen.

4. Zijn dierproeven in de EU niet sowieso al sinds 2013 verboden?

Ja, dat klopt, maar de zogenaamde REACH-verordening (staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”") vormt een maas in de wet voor dit besluit. Deze verordening is in juni 2007 door de Europese Unie vastgesteld om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van gevaarlijke chemische stoffen te waarborgen en te verbeteren. Zij is van toepassing op de registratie van alle toegelaten chemische stoffen en eigenlijk op alle chemische stoffen, met inbegrip van stoffen in cosmetische producten. Indien er geen toereikende gegevensbronnen en geen alternatieve methoden beschikbaar zijn om de effecten van de stoffen te beoordelen, mag de stof in laatste instantie op dieren worden beproefd, ongeacht of deze alleen in cosmetica wordt gebruikt. Dit is om ervoor te zorgen dat er tijdens de fabricage binnen de arbeidsveiligheid geen risico's voor de mens ontstaan. Er zijn ook uitzonderingen voor bepaalde stoffen, zoals vetten en oliën, maar ook glycerine uit plantaardige grondstoffen. Deze zijn vrijgesteld van de REACH-verordening. Veel van onze ingrediënten vallen onder deze vrijstelling en zijn dus nooit op dieren getest. Indien een dierproef vereist is voor een grondstof die wij al gebruiken op basis van de REACH-verordening, zijn de respectieve grondstoffenleveranciers verplicht ons daarvan op de hoogte te brengen. Indien dit het geval is, is het voor ons al duidelijk dat wij afzien van verder gebruik van deze grondstof en dat wij op zoek zullen gaan naar een alternatief. Bovendien steunt PETA ons via de certificering om actie te ondernemen tegen de voorgenomen dierproeven.

5. Wij zijn veganistisch & dierproefvrij

Hoewel dit al eerder het geval was, is het voor ons toch een reden om blij te zijn dat ons standpunt ten over veganistische en dierproefvrije producten officieel wordt bevestigd in de vorm van het certificaat van PETA. Het was voor ons bijzonder belangrijk dat deze waarden voor jou als klant of geïnteresseerde duidelijk zichtbaar zijn. Omdat jouw vertrouwen in ons als merk en in onze producten onze eerste prioriteit is.


Bronnen:
https://www.peta.de/ueberpeta/
https://www.peta.de/ueberpeta/erfolge/
https://www.peta.de/b2b/