NATUURLIJK. LIEFDE.

June 21, 2024

NATUURLIJK. LIEFDE.

by Nienke Bolt

De natuur heeft dit altijd geweten, maar wij in de westerse samenlevingen beseffen het langzaamaan ook: Mensen zijn divers. Surprise!

Laten we eerlijk zijn: of het nu Arabica, Robusta of een van de bijna honderd koffievariëteiten is - het belangrijkste is koffie! En laten we nog eerlijker zijn: of je nu lesbisch, homo, biseksueel, trans, non-binair, inter*, ace, queer of hetero bent - het belangrijkste is liefde! (Zie hieronder voor definities)

 

Het is normaal om hartstochtelijk verliefd te worden op je beste vriend - zelfs als je zelf een jongen bent. Het is normaal om je eigen seksualiteit in vraag te stellen - een keer, twee keer of telkens weer. Het is natuurlijk om jezelf te willen uitdrukken zoals je je van binnen voelt - met kleuren, haarlengtes, stoffen of make-up. Saillant feitje: niets van dit alles heeft een specifiek geslacht. Het is normaal om weinig of geen interesse in seks te hebben. Het is normaal om een operatie nodig te hebben om je eigen geslacht te herkennen, niet alleen innerlijk maar ook in de spiegel. Het is normaal om je met niets van dit alles te kunnen identificeren. Het is natuurlijk dat alles, altijd en overal kan veranderen in de loop van het leven - en dat ieder mens dat anders ervaart. Het is Pride Month en een goede gelegenheid om deze dingen wat luider dan gewoonlijk te benadrukken.

 

Wij mensen denken graag in hokjes. Hokjes die voor sommigen perfect passen, maar voor anderen claustrofobie veroorzaken. Queer mensen moeten nog steeds vechten om net zo zorgeloos door het leven te kunnen gaan als mensen met een heteronormatieve biografie. Maar wat heeft vechten met liefde te maken? Liefde is zo'n toepasselijke term omdat queer mensen in een wereld leven waarin hun realiteit publiekelijk wordt bediscussieerd, onzichtbaar gemaakt of bedreigd. Van jezelf houden en voor jezelf opkomen wordt dan een radicale daad. Pride betekent trots - en jezelf trots laten zien als queer persoon is zichtbare zelfliefde.
Christopher Street Day (CSD) herdenkt de Stonewall-opstand in 1969 van homo's en transgenders tegen de gewelddadige bewaking en vervolging door de New Yorkse politie. Een keerpunt in de strijd voor gelijke behandeling van homo's en transgenders. Zolang mensen nog steeds gediscrimineerd worden omdat ze buiten een geconstrueerd raster vallen, moeten queer mensen en hun bondgenoten de straat op blijven gaan en hun (bonte) kleuren laten zien - vooral met het perspectief dat queer vijandigheid en racisme altijd nauw met elkaar verbonden zijn geweest. Om ervoor te zorgen dat de situatie van queer mensen blijft verbeteren, hebben we politieke besluiten nodig om het queer leven te beschermen, educatief werk op scholen, Pride Month en blogposts zoals deze. En we hebben de onvermoeibare en radicale liefde en zelfliefde van queer mensen nodig.
Het maakt niet uit wie je bent, van wie of hoe je lief hebt - iedereen zou zich lekker in zijn vel moeten voelen en vrij van discriminatie moeten kunnen leven. Gewoon natuurlijk. De natuur geeft niets om hokjes, categorieën en regels. Ze functioneert in symbiose, cycli en diversiteit. Wij vieren deze diversiteit en, speciaal voor Pride Month, de diversiteit van de queer gemeenschap. Jullie zijn allemaal goed en prachtig op de manier waarop jullie liefhebben en leven.
Begrippenwoordenboek:
Lesbisch

Lesbisch beschrijft een seksuele en/of romantische geaardheid.

De term beschrijft over het algemeen de queer aantrekkingskracht tot vrouwen en vrouwelijkheid. Vrouwen, maar ook niet-binaire mensen, die zich aangetrokken voelen tot vrouwen, butches, femmes, lesbiennes of zelfs vrouwelijkheid (in welke vorm dan ook) of vrouwelijkheid kunnen zichzelf als lesbisch omschrijven. Sommige transmannen beschrijven zichzelf ook als lesbisch of zien zichzelf als onderdeel van de lesbische gemeenschap.


Homo

Gay beschrijft een seksuele en/of romantische geaardheid. Gay verwijst naar mannen of niet-binaire mensen die zich identificeren met mannelijkheid en die zich romantisch en/of fysiek aangetrokken voelen tot andere mannen of niet-binaire mensen die zich identificeren met mannelijkheid.


Biseksueel

Biseksualiteit is een seksuele geaardheid. Mensen kunnen zichzelf als biseksueel omschrijven als ze zich seksueel aangetrokken voelen tot mensen van twee of meer geslachten. Dit betekent niet automatisch dat iemand zich (alleen) aangetrokken voelt tot de twee geslachten van het binaire gendersysteem en sluit aantrekkingskracht tot niet-binaire mensen niet uit. Biseksualiteit wordt soms ook gedefinieerd als iemand die zich aangetrokken voelt tot het eigen geslacht en tot een of meer andere geslachten. Biseksualiteit kan ook betekenen dat de aantrekkingskracht tot mensen onafhankelijk is van hun geslacht.


Trans / transgender

Transpersonen zijn mensen die niet het geslacht hebben dat ze bij hun geboorte kregen toegewezen. Transpersonen kunnen zowel binair - man of vrouw - als niet-binaire mensen zijn. Het tegenovergestelde van trans is cis.


Non-binaire

Mensen die niet - of niet 100% - man of vrouw zijn, kunnen zichzelf omschrijven als non-binair. Sommige niet-binaire mensen bevinden zich volledig buiten het binaire systeem, sommigen hebben helemaal geen gender (agender) of hebben een genderidentiteit die constant verandert (genderfluid).


Inter* / intersekse

Intersekse mensen zijn mensen van wie het fysieke geslacht - bijvoorbeeld hun genitaliën - niet kan worden toegewezen aan de medische norm van een 'duidelijk' mannelijk of vrouwelijk lichaam, maar er ergens tussenin zit.


Ace
is een afkorting voor aseksueel. De term wordt meestal gebruikt door de aseksuele gemeenschap als zelfaanduiding en overkoepelende term. Aseksualiteit is een seksuele oriëntatie. Iemand kan zichzelf aseksueel noemen als hij zich permanent of tijdelijk niet of nauwelijks seksueel aangetrokken voelt tot andere mensen.


Queer

wordt gebruikt als een label op zichzelf en als een overkoepelende term voor alle andere labels of de queer gemeenschap in het algemeen.


Heteronormativiteit

Heteronormativiteit is een norm in onze samenleving die ervan uitgaat dat alle mensen endoseksueel, cisgender, heteroseksueel, aloseksueel en alloromantisch zijn. Er wordt dus van uitgegaan dat ieder mens maar één van de twee geslachten heeft, namelijk man of vrouw, en dat dit geslacht bij de geboorte herkend kan worden aan de genitaliën. Er wordt ook aangenomen dat deze geslachten fundamenteel van elkaar verschillen en zich seksueel en romantisch tot elkaar verhouden. Er wordt ook verwacht dat alle mensen monogame, romantische en seksuele relaties hebben of willen hebben. Afwijkingen van deze norm - queer mensen bijvoorbeeld - worden onzichtbaar gemaakt en/of gediscrimineerd.


Ally

Een ally is een persoon die geen deel uitmaakt van de LGBTQIA+ gemeenschap maar deze wel actief steunt en zich inzet om een einde te maken aan intolerantie.


Bron: queer-lexikon.net